Tuesday, February 12, 2019

بازداشت یک عضو گروه ترورستی در هرات

نیوز ویم _ هرات: یک عضو کلیدی مخالفین مسلح دولت در عملیات ویژه‌ی پولیس هرات بازداشت شد.
محمدرفیع مشهور به "ابوبکر اکبری" یک عضو کلیدی و مورد اعتماد "ملاحسن و عبدالله اکبری" قوماندانان گرو‌ه‌های مخالف مسلح دولت که در مربوطات ولسوالی‌های پشتون‌زرغون، گذره و کرخ ولایت هرات فعالیت دارند، در عملیات فوری و ویژه از سوی پرسونل پولیس مدیریت ضد تروریزم قوماندانی امنیه ولایت هرات از قریه "جنده‌خوان" ولسوالی کرخ هرات بازداشت شده است.
عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات به نیوز ویم گفت که فرد بازداشت شده به جرم خویش مبنی بر عضویت در گروه‌های مخالف مسلح و همچنان انجام چندین فقره قتل اعتراف نموده و تحت نظارت قرار دارد.
وی افزود؛ محمدرفیع مشهور به "ابوبکر اکبری" باشنده اصلی و فعلی قریه "جنده‌خوان" ولسوالی کرخ هرات می‌باشد.   @NewsVim

بازداشت یک فروشنده مواد مخدر در هرات

نیوز ویم _ هرات: پولیس هرات از به بازداشت یک فروشنده ی مواد مخدر همراه با حدود ده کیلوگرام مواد خبر داد.
عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات به نیوز ویم گفت که این فرد بطور ماهرانه ای 9 کیلو و 500 گرم مواد مخدرنوع چرس را در یک "بیک پشتی" جاسازی نموده، قصد انتقال و فروش آن را داشت که از سوی پرسونل کشفی و امنی پولیس از مربوطات ناحیه چهاردهم شهر هرات بازداشت شد.