ملا نبی جان با دو تن از فرماندهان جنگی طالبان، کشته شد

نیوز ویم - هرات:
ملانبی جان رییس کمیسیون نظامی طالبان در ولسوالی های شرقی هرات همراه دو تن دیگر از قوماندانان طالبان، عصر دیروز درحملات هوایی قوای دولتی کشته شدند.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که عملیات که براساس اطلاعات ریاست امنیت ملی هرات، عملیات هوائی در منطقه هفت گله ولسوالی پشتون زرغون صورت گرفت که طی آن ملانبی جان مسئول کمیسیون نظامی، آقا ولی مسئول محابس ولایتی و سید شاه یکتن از قوماندانان مطرح این گروه در ولایت هرات آماج  قرار گرفته و کشته شدند.

اداره محلی هرات به این باور است که کشته شدن این افراد، بگونه مستقیم در بهبود وضعیت امنیتی ولسوالی های شرقی هرات تاثیر گزار خواهد بود.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim