بازداشت دو آدم ربا در هرات

نیوز ویم - هرات:
این دو اختطافگر بعد از ظهر امروز در عملیات قوای خاص 666 ریاست امنیت ملی، از مربوطات ولسوالی کروخ ولایت هرات بازداشت شده اند.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که افراد بازداشت شده که شهرت شان، گلستان فرزند اسحاق و سبحان فرزند عبدالله ساکنین اصلی ولایت غور و فعلی ولسوالی کروخ هرات اعلام شده است، درچندین قضیه آدم ربایی متهم استند.
این درحالیست که از دو روز بدینسو تدابیر جدی امنیتی در سطح شهر و ولسوالی های ولایت هرات روی دست گرفته شده است که طی آن چندین تن از افراد مسلح و ترورستان بازداشت شده اند.
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim