ملا رئوف مخلص ولسوال طالبان شیندند کشته شد

نیوز ویم - هرات:
عکس: آرشیف
ملا عبدالرئوف مشهور به مخلص ولسوال طالبان برای ولسوالی شیندند هرات کشته شد.
دفتر سخنگوی والی هرات میگوید که این ولسوال خود خوانده طالبان از ولسوالی شنیدند به ولسوالی کشک کهنه هرات رفته بود. به گفته آقای فرهاد، نیروهای کندک اول قواى خاص کوماندو، عملیات ویژه ای را در مربوطات قریه «آب باریک» ولسوالی کشک کهنه هرات راه اندازی کردند که طی آن ملا «عبدالروف» مشهور به "مخلص" ولسوال طالبان برای شیندند، همراه با یک محافظش کشته شد.
در این عملیات، یک میل سلاح کلاشینکوف، یک پرتله، یک عراده موتر سایکل و دو سیت مبایل نیز بدست نیروهای دولتی افتاده است.
منبع از تلفات احتمالی قوای شامل عملیات چیزی نگفت و گروه طالبان نیز در این زمینه اظهار نظری نکرده اند.
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim