معاون کمیسیون نظامی طالبان غور در هرات بازداشت شد

نیوز ویم - هرات:

قاری امین الله معاون کمیسیون نظامی طالبان در ولایت غور، امروز از ولسوالی گذره ولایت هرات دستگیرشد.

 قاری امین الله یک تن از خطرناک ترین وفعال ترین قوماندانان طالبان در ولایت غور بوده است، که مسئولیت طرح ریزی و اجرای حملات خشن تروریستی درحوزه غرب را برعهده داشته است.

جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که این فرد در جریان عملیات ویژه تولی خاص زون ۶۰۰ قوماندانی عمومی ۹۹۹ امنیت مقیم ولایت هرات ، ازقریه اردو باغ ولسوالی گذره ولایت هرات دستگیر شد.

هنوز معلوم نیست که این مسوول جنگی طالبان به چه منظور از غور به هرات آمده است.
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim