عملیات زمینی و هوائی در دولتیار/ تلفات ملکی نیز گزارش شده است

نیوز ویم - غور:
بمباردمان هوایی در ولسوالی دولتیار /  30 منزل مسکونی ویران و تلفات ملکی و نظامی نیز گزارش شده است.
در پی عملیات تصفیوی قوای دولتی در روستای سمک ولسوالی دولتیار بر علاوه وارد شدن  تلفات سنگینی به طالبان؛ همچنان از تلفات افراد ملکی و قوای دولتی نیز گزارش شده است.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگوید که عملیات پاکسازی روستایی سمک ولسولی دولتیار از دو روز به اینسو به شدت جریان دارد.
به گفته آقای خطیبی تا اکنون 12 جنگجوی طالب در این عملیات کشته شده اند.
وی همچنان زخمی شدن6 تن از نیروهای امنیتی را تایید کرده است.
درهمین حال یک باشنده محل که نخواست از وی نام برده شود ادعا دارد که از دیشب تا اکنون به اثر بمباران طیارهای قوی هوایی بیشتر از 30 خانه مسکونی در این روستا ویران شده و به افراد ملکی نیز تلفات وارد شده است.
ادامه ↡↡↡

از سویی هم مولوی محمد موسی کلیم ولسوال ولسوالی دولتیار جان باختن 2 سرباز امنیتی را تائید نموده و میگوید که در عملیات هوایی فقط یک تعداد از خانه های مسکونی که طالبان  از آن ها منحیث سنگر استفاده میکردند تخریب شده ولی به مردم ملکی تلفات وارد نشده است.
برخی از منابع مردمی تلفات طالبان در این عملیات را بیشتر از 30 کشته عنوان میکنند.

منابع محلی میگویند عملیات همچنان در ساحه جریان دارد.
گزارش: شاه محمود شهاب _ غور
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim