بازداشت یک تبعه ایران با یک محموله بزرگ مواد مخدر در هرات

نیوز ویم - هرات:
 امنیت ملی هرات یک تبعه کشور ایران را با یک محموله بزرگ مواد مخدر بازداشت کرده است.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که يك تبعه كشور ايران با بيش از 161 كيلوگرام مواد مخدراز سوی نیروهای کشفی امنیت ملی بازداشت شده است.
این محموله بزرگ شامل مقدار 9 کیلوگرام هیروئین و 161 کیلوگرام کریستال میباشد که در داخل تایر های یک موتر باربری نوع تیلر جاسازی شده بود.
آقای فرهاد افزود که این محموله  مواد مخدر دریک موتر باربری به قصد قاچاق به کشور ایران بارگیری شده بود.
فرد بازداشت شده در اعترافات اش خود را امید محسنی فرزند علی شهروند ایران معرفی میکند.
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim