مردی که شراب تولید میکرد بازداشت شد

نیوز ویم - هرات:

پولیس هرات مردی را بازداشت کرده است که در خانه خود شراب تولید مینمود.
از خانه این مرد یک میل سلاح تفنگچه کمری و 70 لیتر کشمش تخمر شده و وسایل تولید و پروسس مشروبات الکولی بدست آمده است.
عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس گفت که این فرد باشنده قریه " محل دشت "ولسوالی گذره  است.
گمان میرود که افراد دیگری نیز در این ساحه کارگاه تولید مشروبات الکلی داشته باشند، اما دیده شود که نیروهای امنیتی موفق به کشف آن خواهند شد؟
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim