Music

3/Music/post-grid

Monday, October 28, 2019

مهاجم انتحاری در هرات قبل از رسیدن به مسجد خودش را منفجر کرد

نیوز ویم - هرات:
حوالی ساعت 6 شام امروز انفجار قوی در شهر هرات صورت گرفت.
بر اساس یافته های پولیس؛ فردی که قصد انجام حمله انتخاری را داشت قبل از رسیدن به تکیه خانه امام هادی در منطقه درب خوش شهر هرات ، مواد انفجاری همراهش را منفجر کرده است.
جنرال امین الله امرخیل فرمانده پولیس هرات میگوید که در این انفجار یک تن از شهروندان شهید، هشت تن زخمی و فرد انتحار کننده نیز از بین رفته است.
فرمانده پولیس هرات گفت که در این مسجد مراسم مذهبی در حال برگزار بوده و نیروهای امنیتی تدابیر خاص را روی داست داشته اند. از این رو فرد مهاجم نتوانسته است از کمربند های امنیتی بگذرد.
@NewsVim