حمله طالبان بر ولسوالی فرسی با بمباردمان هوائی پاسخ داده شد

نیوز ویم- هرات:
طالبان شب گذشته از چندین جهت بر ولسوالی فرسی هرات حمله نموده اند.
 منابع مردمی میگویند که طالبان بر چندین پاسگاه حمله نموده و تلفاتی را به قوای دولتی وارد کرده اند، اما مقامهای دولتی مدعی اند که این حمله طالبان را با بمباردمان پاسخ داده وعقب رانده اند.
جنرال امین الله امرخیل فرمانده پولیس هرات میگوید که صبح امروز طیاره های دولت؛ طالبان را هدف بمیاردمان قرار داده و حمله شانرا عقب رانده اند.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات نیز میگوید که دست کم 10 تن از طالبان مسلح در ولسوالی فرسی ولایت هرات کشته شدند.
سخنگوی والی هرات تنها شهادت دو سرباز امنیتی در ولسوالی فرسی را تائید میکند.

این درحالیست که درنتیجه بمباردمان هوایی قوای دولتی در ولسوالی چشت شریف دست کم پنج تن از افراد عبدالرحمن مالدار (قوماندان مشهور طالبان) کشته وچندین دستگاه مخابره وتجهیزات این گروه نیز ازبین رفته است.

@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim