آموزی سایلج سازی برای 320 مالدار در هرات

نیوز ویم - هرات:
بیش از 300 مالدار در بخش سایلج‌سازی آموزش دیدند.
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت هرات، از طریق برنامه حمایت از اولویت ملی (SNaPP2) ، به 320 مالدار برنامه آموزشی سایلج‌سازی را برگزار کرد.
این برنامه یک روزه برای مالداران ولسوالی‌های رباط سنگی، کرخ، زنده‌جان، غوریان، انجیل، گذره، شیندند و پشتون زرغون راه اندازی شده بود.
ریاست زراعت و مالداری هرات هدف از راه‌اندازی این برنامه‌ آموزشی، بلندبردن سطح معلومات مالداران در باره چگونگی تامین منابع مغذی غذایی برای مواشی و ذخیره‌سازی مناسب علف در فصل زمستان عنوان میکند.
مالداران شرکت‌کننده در این برنامه، روش‌های ساخت سایلج از درو کردن علف تا مرحله حفر چقورک، ذخیره‌سازی، خرد کردن علف و تهیه سایلج را به شکل عملی یاد گرفته‌ اند.
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim