امنیت ملی هرات در 20 روز، 40 تن از مجرمان را دستگیر کرده است

نیوز ویم - هرات:
نزدیک به 40 تن از متهمان جرایم سازمان یافته و تروریستی، اختطاف گران و کارمندان آلوده به فساد اداری از سوی امنیت ملی هرات دستگیر و به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شده اند.
این افراد طی 20 روز گذشته و در عملیاتهای مختلف باز اشت شده اند.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که دربین این افراد، کارمندان دولتی آلوده به فساد، مجریان جرایم سازمان یافته ، مجرمان متکرر، اختطاف گران، غاصبان زمین و مخالفین مسلح دولت شامل اند.
منبع میگوید که 12 تن ازین افراد متهم به غصب 38 جریب زمین در ولسوالی کرخ میباشند که به رویت اسناد و شواهد کافی دستگیر و به ارگان عدلی و قضایی معرفی شدند.
همچنان دوتن از کارمندان اداره شهدا ومعلولین به اتهام تذویر وترتیب اسناد جعلی خانواده شهدا دستگیر و همراه با دوسیه نسبتی به سارنوالی معرفی شدند.
یک شهروند هرات نیز که پس از ارتکاب جرایم اخلاقی اقدام به فیلم برداری و اخاذی از متضررین می نمود همراه با شواهد دستگیرشده است.

همچنان هشت عراده موتر حامل اموال قاچاق نیز درین مدت متوقف وعاملین قاچاق وحیف میل دارایی های عامه بعد از جمع آوری اسناد و شواهد به ادارات ذیربط معرفی شده اند.
در این میان شش تن دیگر از موظفین دولتی به اتهام سوء استفاده ازصلاحیت های وظیفوی شان بازداشت و به نهاد های عدلی سپرده شده اند.
در میان مجرمان بازداشت شده؛ یک تن به اتهام تهدید تلفنی، دوتن به اتهام اختطاف، یک تن به اتهام قاچاق دوخانم ازایران به افغانستان شامل میباشند.

@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim