سرپرست ولسوالی فرسی، دو فرزند و دو سربازش در بستر خواب کشته شدند

نیوز ویم - هرات:
کشته شدن سرپرست ولسوالی فرسی هرات همراه با دو پسرش و دو پولیس مردمی/ مهاجمان دو برادرزاده زخمی وی را نیز با خود برده اند.
بر اساس گزارشها؛ حوالی ساعت 11 شب گذشته افراد مسلح بر منزل سید کمال سادات فرمانده نیروهای خیزش مردمی که در عین حال در نبود ولسوال سرپرست ولسوالی نیز بوده حمله کردند.
منابعی که نمیخواهند نام شان ذکر شود، میگویند که در این حمله آقای سادات با دو پسرش و دو سرباز مردمی کشته شدند و مهاجمان دو برارزاده وی را به حالت زخمی با خود برده اند.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات وقوع رویداد را تائید کرده و میگوید که تحقیقات در مورد چگونگی رویداد جریان دارد.
این درحالیست که ولسوال اصلی فرسی محمد آصف سعیدی در حال حاضر در شهر هرات بسر میبرد و طبق گزارشها بدلیل مسایل امنیتی به ولسوالی رفته نمیتواند.
مسئولیت این حمله را تا کنون طالبان و یا گروه دیگری بعهده نگرفته است.
T.me/NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim