فروشندگان کودک سه ماهه ی همسایه بازداشت شدند

نیوز ویم - هرات:
پولیس هرات سه تن از جمله یک زن و شوهر را به ظن فروش کودک نوزاد همسایه شان بازداشت کرده است.
این زن و شوهر ساکن شهر هرات؛ روز کذشته طفل سه ماهه همسایه شان را به یک زن دیگر در بدل شش هزار افغانی بفروش رسانده بودند.
فرزاد فروتن سرپرست دفتر سخنگوی پولیس هرات به نیوز ویم گفت: این زن و شوهر که باشندگان محل قندهاری ها در ناحیه چهاردهم شهر هرات می‌باشند، یک طفل سه ماهه را طبق عادت همیشگی و به بهانه‌ی نگهداری چند ساعته به خانه خود ( در همسایگی یکدیگر) برده و سپس اورا به یک خانم دیگر تحت نام فرزند خود میفروشند.
آقای فروتن افزود که این زن و شوهر پس از فروش کودک همسایه ، خانه خود را ترک کرده و قرار کرده بودند.
به گفته او؛ پس از اطلاع به پولیس، نیروهای امنیتی وارد اقدام شده و در نهایت فروشندگان و خریدار این کودک را بازداشت کرده اند.
افراد بازداشت شده به جرم خویش اعتراف و مشکلات اقتصادی را بهانه اورده اند.
https://t.me/newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim