انفجار در شهر هرات نزدیک به 30تن را به خاک و خون کشید

نیوز ویم - هرات:
 وقوع یک انفجار در منطقه مزدحم محل حاج عباس شهر هرات تا کنون 4 شهید و 25 زخمی بجا گذاشته است.
فرزاد فروتن سرپرست دفتر سخنگوی پولیس میگوید که انفجار ناشی از یک موتورسایکل بمب گذاری شده بوده است.
گفته شده که انفجار حوالی ساعت7شام در محل تجمع مردم ملکی که در حال گشت و گذار در بازار بودند، صورت گرفته است.
داکتر محمد عارف جلالی سرطبیب بیمارستان حوزوی هرات میگوید که زنان و کودکان نیز شامل زخمی ها میباشند، اما جان باختگان هرچهار تن مرد میباشند.
وضعیت تعدادی از زخمی ها نیز وخیم گزارش شده است.

آمار تلفات هنوز هم ثابت نیست و ممکن تغییر کند.
https://t.me/newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim