امام زمان (تقلبی) در هرات دستگیر شد

نیوز ویم - هرات: 
آنکه خودش را مهدی موعود (امام زمان) معرفی میکرد؛ بازداشت شد.

پولیس و ریاست حج و اوقاف هرات فردی که خود را امام زمان میداند را دستگیر کرد.
سید محمد شیرزادی رئیس اداره حج و اوقاف هرات میگوید که این شخص بنام فرید علی ولی اللهی بوده و از خیابان خبرنگار شهر هرات بازداشت شده است.
این فرد مدعی است که مهدی آخر زمان است و مریضان را شفا میدهد.
او همچنان ادعا کرده که با مورچه ها ، پرنده ها و درختان نیز صحبت میکند.
دانستن غیب از دیگر ادعاهای این شخص میباشد.
رئیس اداره حج و اوقاف هرات میگوید که زنان زیادی فریب این شخص را خورده و برای شفایافتن از امراض به او مراجعه میکردند.
دفتر سخنگوی والی هرات میگوید که این شخص در پی شکایات اهالی محل از سوی پولیس، امنیت ملی و اداره حج و اوقاف بازداشت شده است.
گفته شده که این شخص هنگام دستگیر شدن لباس مناسب و حتا (تنبان) به تن نداشته است.
باید گفت که قبل از این نیز در ولایات مختلف کشور افرادی از این قبیل که ادعای شفادادن امراض و دانستن علم غیب کرده و مردم را فریب میدادند، از سوی نهادهای مسئول بازداشت شدند.
در مواردی حتا با استفاده از باورهای دینی مردم، از سوی اینگونه افراد بر زنان و کودکان نیز تجاوز صورت گرفته است. 
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim