حملهء مهاجان انتحاری در شهر قلعه نو

نیوز ویم - بادغیس:
یک گروه از مهاجمان انتحاری با ورود به ساختمان یک هوتل در شهر قلعه نو مرکزولایت بادغیس با نیروهای امنیتی درگیر شده اند.
وزارت دفاع کشور با نشر تصاویری گفته است که سه تن از مهاجمان از سوی قوای مشترک از پای در آمده و دو تن دیگر نیز زنده دستگیر شده اند.
هرچند برخی منابع از جان باختن شش سرباز در حمله این مهاجمان خبر داده اند؛ اما مقامهای محلی جان باختن چهارسرباز و زخمی شدن 26 تن شامل 9 فرد ملکی و 17 نیروی دولتی را تائید کرده اند.
طالبان مهاجم به ساختمان یک هوتل در یکصد متری فرماندهی پولیس پناه برده و بر قوای دولتی تیراندازی میکردند.
گزارش شده که یوسف اخگر آمر حوزه سوم پولیس نیز در این رویداد جان باخته است.
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim