Music

3/Music/post-grid

Thursday, July 18, 2019

نجات یک شاگرد مکتب از چنگ ادم ربایان در هرات

نیوز ویم - هرات:
پولیس هرات در یک عملیات ویژه یک نوجوان را از چنگ اختطاف‌چیان نجات داده است.
عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات میگوید که این جوان حدود یک‌ماه قبل در مسیر مکتب از سوی اختطاف‌چیان در مربوطات ناحیه اول شهر هرات ربوده شده و در منطقه "پل رنگینه" مربوط ناحیه ششم شهر هرات در یک منزل مسکونی نگهداری میشد.
سخنگوی پولیس افزود که ادم ربایان دست و پای این نوجوان را با زنجیربسته بودند.
منبع میگوید که آدم ربایان با اطلاع از آغاز عملیات؛ از ساحه فرار کرده اند، اما دفتر رهنمای معاملات، وکیل گذر و مالک این منزل زجوئی قرار خواهند گرفت.
با این حال فرماندهی پولیس هرات از تمامی دفاتر رهنمای معاملات و وکلای گذر خواسته است که بدون اخذ ضمانت، خانه و اماکن را در اختیار افراد و اشخاص بی‌هویت و مشکوک قرار ندهند، زیرا در صورت بروز همچو حوادث باید پاسخگو باشند.
@NewsVim