حمایت از زنان زعفران کار در هرات

نیوز ویم - هرات:
 توزیع نزدیک به 11هزار کیلوگرام پیاز زعفران به خانم های زراعت پیشه هرات.
🌍 ریاست زراعت ، آبیاری ومالداری ولایت هرات از طریق پروژه ملی باغداری ومالداری به مقدار10950 کیلوگرام پیاز زعفران را برای خانم های مستفید شونده ولسوالی های مختلف این ولایت توزیع کرد.

بشیر احمد احمدی سرپرست ریاست زراعت هرات میگوید که در این پروگرام به هرخانم مقدار 150 کیلوگرام پیاز توزیع شد که به محدوده 250 مترمربع  زمین کشت میشود.
قابل ذکر است که مستفید شونده گان این برنامه قبلا آموزش های لازم را در قسمت کاشت ونگهداری پیاز زعفران فرا گرفته وتحت نظر کارمندان ساحوی این پروژه به شکل منظم نظارت میشوند.
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim