Music

3/Music/post-grid

Wednesday, July 31, 2019

انفجار ماین بر یک بس مسافربری 51 قربانی گرفت

نیوز ویم - هرات:
انفجار بر یک موتر نوع 304 مسافر بري صبح امروز در مسير شاهراه هرات- قندهار 34 کشته و 17 زخمی بجای گذاشته است.
اين موتر بس در منطقه ي شاوز آب خرما (مربوط فراه) در مسیر بزرگراه با ماین کنار جاده برخورد کرده است.
تمام قربانیان مسافرین شامل اطفال، زنان و مردان میباشند.
اکثر کشته و زخمی ها توسط آمبولانس به بیمارستان حوزوی هرات منتقل شده اند.
عمدتا مخالفین مسلح دولت ماین های کنار جاده ای در مسیر بزرگراه ها را بمنظور انفجار بر وسایط دولتی کارگذاری میکنند؛ اما بیشتر مردم ملکی قربانی میشوند.
@NewsVim