تیرباران یک سرباز ارتش در گلران هرات/ دو دختر خوردسال نیز زخمی شدند

نیوز ویم - هرات:
مردان مسلح صبح امروز در بازار ولسوالی گلران هرات یک سرباز ارتش را شهید ساختند و دو دختر خوردسال نیز در این تیراندازی زخمی شدند.
مسئولان صحی در ولسوالی گلران گزارش داده اند که وضعیت یکی از این دختران زخمی شده نیز وخیم است.

حادثه در حالی صورت گرفته است که افراد مسلح موتور سایکل سوار بر سرباز ارتش که در صف نانوایی ایستاد بوده تیراندازی کردند.
فرماندهی پولیس هرات وقوع این رویداد را تائید نموده و عاملان آنرا ترورستان و دشمنان مردم میداند.
گمان میرود که دختران زخمی شده شاگردان مکتب بوده اند.
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim