ملای مسجد اعضای خانواده خود و دو همسایه اش را تیرباران کرد

نیوز ویم - فراه:
ملا امام یک مسجد در ولسوالی خاکسفید ولایت فراه روز گذشته با تفنگ دست داشته اش بر اعضای خانواده خود و دوهمسایه اش تیراندازی کرده است. در این رویداد 11 تن کشته و 5 تن دیگر نیز زخمی شده اند.
در میان کشته ها 7 زن و 2 کودک نیز دیده شده اند.
شاه‌محمود "نعیمی" معاون شورای ولایتی فراه به سلام وطندار گفته است که این ملا نخست اعضای خانوادۀ خودش را به گلوله می‌بندد، اما زمانی که دو همسایه برای جلوگیری وارد قضیه می‌شوند، به خانۀ آن‌ها رفته و اعضای خانوادۀ این دو همسایه را نیز تیرباران می‌کند.
به گفتۀ آقای نعیمی، این رویداد در منطقۀ تحت تسلط طالبان رخ داده و احتمالاً قاتل از سوی طالبان دستگیر شده باشد.
مقام های امنیتی در فراه با تائید این واقعه میگویند که هنوز علت صلی این رویداد و امار تلفات برای شان مشخص نیست.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim