کشف ماین بشکه ای از مسیر مردم ملکی در هرات

نیوز ویم - هرات:
از وقوع یک انفجار در مسیر مردم ملکی جلوگیری شد.
دفتر سخنگوی پولیس هرات میگوید که ترورستان یک ماین بشکه ای که با ریموت کنترول مجهز بود را در مسیر سرک عمومی قریه "فراشان" ولسوالی انجیل هرات جابجا کرده بودند.
این ماین توسط پولیس کشفی ولسوالی انجیل در تشریک مساعی با پرسونل مدیریت امنیت ملی این ولسوالی کشف و از سوی تیم‌های انجینیری قوماندانی امنیه و ریاست امنیت ملی خنثی گردید.
با کشف این ماین از وقوع یک رویداد خونین در این ولسوالی جلوگیری بعمل آمد.
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim