Music

3/Music/post-grid

Tuesday, June 11, 2019

کشف کارخانه مشروبات الکلی در شهر هرات

نیوز ویم - هرات:
پولیس هرات به همکاری مردم محل یک کارخانه تولید مشروبات الکلی را از مرکز شهر کشف کرده است.
عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس میگوید که این کارخانه مشروب سازی
در ناحیه سیزدهم شهر در یک منزل مسکونی واقع شده بود.
🔴 بررسی های پولیس  نشان می دهد که مالک این کارخانه و همدستان  وی در کنار تولید مشروبات الکلی دست به سرقت های مسلحانه نیز میزدند.
پولیس  در پیوند به قضیه  مالک این خانه را بازداشت و  مقدار 7 بشکه کشمش تخمر شده، لوازم تولید مشروبات الکلی، یک عراده موتر مسروقه و تجهیزات نظامی که غرض سرقت مسلحانه از آن استفاده میگردید را بدست آورده است.
@NewsVim