بازداشت یک صراف در هرات

نیوز ویم - هرات:  بازداشت یک تن از صرافان ولایت هرات در پیوند به انتقال پول ناشی از فروش مواد مخدر.
پولیس مدیریت مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه ولایت هرات یک  تن از صرافان ولایت هرات را در پیوند به انتقال پول ناشی از فروش مواد مخدر بازداشت نمود.
این فرد از مدتی بدینسو تحت تعقیب پولیس قرار داشت که روز گذشته شناسایی و همراه مبلغ دوهزارو هشصدو نودو دالر امریکایی، چهارصد و یازده هزار و پنجصد افغانی و پنجصدو نودو دوهزارو هفصدو ده کالدار پاکستانی دستگیر و دوکان وی با حضور داشت ادارات زیربط مهرولاک گردید.
فرد بازداشت شده به جرم خویش مبنی بر انتفال پول ناشی از فروش مواد مخدر که چند روز قبل توسط پرسونل مدیریت مبارزه با مواد مخدر کشف و ضبط گردیده بود اعتراف کرده و تحت نظارت پولیس قرار دارد.
t.me/newsvim 

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim