شیوع یک بیماری خطرناک جلدی در هرات

نیوز ویم - هرات:
این بیماری خطرناک پس از خوردن یک نوع سبزی و قرار گرفتن در زیر نور آفتاب بوجود میاید.
داکتران در بیمارستان حوزوی هرات میگویند که اینگونه بیماران دچار آفتاب سوختگی شدید میشوند و در مواردی شدت مرض به اندازه زیاد است که پوست کاملا تخریب گردیده و نیاز به پیوند پوست وجود دارد.
واقعات مریضی ذکر شده مانند سال قبل در بخش جلدی شفاخانه حوزوی رو به افزایش است به تفاوت اینکه درسال قبل بیشتر مبتلایان باشندگان ولایت بادغیس بودند اما در سال روان تا فعلا برخی از ساکنین ولسوالی های رباط سنگی و کشک کهنه هرات مبتلا شده اند.
هرچند ساکنین ولسوالی نام های مختلف مانند شورک و شورمه به این گیاه میدهند ولی سال قبل ریاست زراعت نام اصلی آن را salsa rigid عنوان نمود.
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim