آغاز بکار فرمانده جدید نیروهای حمایت قاطع در زون غرب

نیوز ویم - هرات:
فرمانده جدید نیروهای حمایت قاطع در زون غرب معرفی شد.
 بريد جنرال جواني پرميجاني که از افسران با تجربه اردوی ایتالیا میباشد، با حضور عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات و شماری از مقامات بلند رتبه ملکی ونظامی زون غرب به صفت
فرمانده جدید نیروهای حمایت قاطع بکارش آغاز نمود.
جنرال پرمیجانی درعوض بريد جنرال سلواتوره انيل ياتو که از شش ماه بدینسو مسولیت قوماندانی حمایت قاطع زون غرب را برعهده داشت معرفی شده است.
عبدالقیوم رحیمی والی هرات ازهمکاری نیروهای بین المللی بخاطر تجهیز وتقویت نیروهای امنیتی کشور ابراز سپاس نموده، خواهان تداوم این همکاری ها شد.
با این حال مقام‌های نظامی در زون غرب می‌گویند که تصمیم دارند تا با حمایت نیروهای پشتیبانی قاطع، عملیات‌های گسترده تری را برضد طالبان آغاز کنند.
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim