منع تورید گوشت و فراورده های مرغی از ایران به هرات

نیوز ویم - هرات:
تورید گوشت و دیگر فراورده های مرغی از ایران به ولایت هرات منع شد.
دفتر سخنگوی والی هرات با نشر خبرنامه ای گفته است که بر ساس هدایت جدی مقام ولایت و به هدف حمایت از تولیدات داخلی، جلوی واردات مرغ، تخم مرغ و فرآورده های مرغی از خارج کشور به ولایت هرات به گونه جدی گرفته میشود.
خبرنامه افزوده است که درپی شکایت اتحادیه مرغداران ولایت هرات مبنی برقاچاق بی رویه  فرآوردهای مرغی از طریق بنادر و سرحدات، عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات به مسولان گمرکات و پولیس سرحدی دستور جدی داده تا بصورت جدی جلوی هرگونه قاچاق و واردات مرغ و تخم مرغ را بگیرند.

مسولان این اتحادیه که امروز با والی هرات دیدار نموده اند ادعا دارند که با وجود ممنوعیت واردات مرغ وتخم مرغ، فرآورده های مرغ به گونه قاچاق وارد کشورمی شود.
 آنان تاکید دارند که تداوم این روند، توان رقابت را از تولید کننده گان مرغ وتخم مرغ گرفته است.
داکترضیاالحق رحمانی رییس اتحادیه مرغداران میگوید در ولایت هرات 3000 فارم مرغداری فعالیت دارد که درآن بالغ بریک میلیارد دالر امریکایی ازسوی سکتور خصوصی سرمایه گذاری شده است.
ازسوی دیگر عبدالصبور رحمانی رییس زراعت نیز به این باور است که فارم های مرغداری ولایت هرات توانایی تامین نیازمندی های بازار داخلی را دارا میباشند.
مسولان اتحادیه مرغداران همچنان ازطرح جدید شان مبنی برایجاد چندین فروشگاه مرغ وتخم مرغ بخاطر عرضه نیازمندی های شهروندان با قیمت مناسب نیز یاد آوری نموده وتاکید دارند که درحال حاضر تفاوت قابل ملاحظه قیمت، در مرغداری ها و بازار وجود دارد که این امر سبب متضرر شدن مشتریان شده است.

مسولان این اتحادیه خواهان حمایت ازین صنعت شدند وتاکید نمودند که متعهد هستیم تا تمام نیازمندی بازار را با قیمت نازل تامین کنیم.
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim