Music

3/Music/post-grid

Tuesday, June 18, 2019

بازداشت یک ترورست مسلح از مرکز شهر هرات

نیوز ویم - هرات:
پولیس یک ترورست مسلح را از مرکز شهر هرات بازداشت کرده است.
عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس گفت که این ترورست که باشنده ولسوالی غوریان است، روز گذشته هنگام حمله بر محافظ قراول حوزه هفتم امنیتی شهر بازداشت شد.
از نزد وی یک میل سلاح کمری نیز بدست آمده است.
@NewsVim