فرار دانشجویان از چنگ اختطافگران

نیوز ویم - غور:
دانشجویان اختطاف شده شب گذشته از چنگ آدم ربایان فرار کرده اند.
سه تن از دانشجویان  ولایت غور که از هرات به سوی ولایت خود در حرکت بودند؛ دو روز قبل از منطقه “پشته گزک” مسیر شاهراه غور-هرات اختطاف شده بودند.
دفتر سخنگوی والی غور خبر فرار این سه دانشجو از چنگ اختطافگران را تائید کرده و میگوید که انها از سوی افراد طالبان ربوده شده بودند.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور گفته است که طالبان این دانشجویان را در محلی در غرب شهر فیروزکوه نگهداری میکردند، اما دانشجویان یادشده با استفاده از تاریکی شب موفق شدند تا از چنگ ربایندگان فرار کنند.
گفتنیست که اختطاف مسافران از مسیر راه ها در ولایت غور موضوع تازه ای نبوده و تا کنون بارها مسافرین بخصوص انهایی که وابسته به قوم هزاره بودند در این مسیرها به قتل رسانده شده و یا هم اختطاف شده اند.
مردم غور خواهان توجه جدی دولت در امر تامین امنیت بزرگراه هرات- غور در مربوطات این ولایت میباشند.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim