Music

3/Music/post-grid

Sunday, May 12, 2019

اافظ عبدالحق با شش تن از افرادش در هرات کشته شد

نیوز ویم - هرات /فراه:
ولسوال نام‌نهاد گروه طالبان برای ولسوالی پرچمن ولایت فراه، همراه با پنج تن دیگر از افرادش در ولایت هرات کشته شد.
به گزارش دفتر سخنگوی پولیس هرات ؛ بعد از ظهر امروز در نتیجه‌ی حمله‌ی هوایی بر مواضع گروه طالبان در قریه "خواجه‌مر" ولسوالی کوه‌زور ولایت هرات، "حافظ عبدالحق" ولسوال نام‌نهاد گروه طالبان برای ولسوالی پرچمن ولایت فراه همراه با پنج تن
از افراد تحت امرش کشته شد.
در این حمله یکعراده موتر نوع سراچه این گروه نیز بکلی تخریب و از بین برده شده است.
"حافظ عبدالحق" ولسوال نام‌نهاد گروه طالبان برای ولسوالی پرچمن ولایت فراه در حالی کشته شده است که ضربات کوبنده‌ی هوایی بر مواضع گروه طالبان در هرات به شدت جریان دارد.
@NewsVim