Thursday, May 23, 2019

جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به ایران

نیوز ویم - هرات:
 بازداشت دو قاچاقبر حرفه ای با مقدار 13 کیلوگرام مواد مخدر در هرات!

🔴 پولیس هرات میگوید که طی دو مورد جداگانه دو تن از قاچاقبران حرفه ای مواد مخدر را بازداشت کرده اند.
عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس گفت که
یک قاچاقبر مواد مخدر که مقدار 9کیلوگرام هیروئین را به شکل ماهرانه‌ی در داخل یکعراده موتر نوع تانکر جاسازی  و قصد انتقال آن به خارج از کشور را داشت با همکاری پولیس کمیساری بندر مرزی اسلام‌قلعه از نقطه صفری این بندر ( مرز ایران)  بازداشت گردید.

🔴 همچنان امروز پولیس هرات یک قاچاقبر دیگر را نیز که مقدار 4 کیلوگرام مواد مخدر نوع تریاک را بشکل ماهرانه‌ی در داخل یکعراده موتر تیزرفتار نوع سراچه جاسازی نموده قصد انتقال و فروش آن را داشت از منطقه آسیاب‌کلوخی ولسوالی انجیل بازداشت کرده است.
@NewsVim

No comments:

Post a Comment