قاچاق مواشی از هرات به خارج از کشور

نیوز ویم - هرات:
این موضوع جدیدی نیست و از سالها به اینسو بحث ها روی بی توجهی دولت در امر جلوگیری از قاچاق مواشی جریان دارد.
گفته هایی وجود دارد که هم اکنون روزانه صدها راس گوسفند از هرات به نقاط مرزی بخصوص ولایت نیمروز منتقل و سپس به بیرون از کشور قاچاق میشود.
و اما در تازه ترین مورد،
روز گذشته صدها راس گوسفند كه درسه عراده موتر مسافريري به قصد قاچاق بخارج كشور بارگيري و به سمت ولايت نيمروز انتقال میگردید، متوقف شده است.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که این موترهای حامل گوسفندان در مربوطات ولسوالي ادرسكن متوقف وعاملان آن به ارگان هاي عدلي وقضايي معرفي شدند.
آقای فرهاد تعداد دقیق گوسفندها و قاچاقبران را مشخص نکرد.
او میگوید که براساس هدايت مقام ولايت مسولان ولسوالي هاي مسير شاهراه ها ملزم هستند تا جلوي هرگونه قاچاق ازجمله قاچاق گوسفند بخارج كشور را بگيرند.
تصميم جلوگیری از قاچاق مواشی بعد ازان از سوی اداره محلی گرفته میشود كه درجريان روزهاي اخیر قیمت گوشت در بازار های هرات بلند رفته و سبب شکایت شهروندان شده است.
در حال حاضر یک کیلوگرام گوشت گوسفند در شهر هرات به 450 تا 500افغانی و گوشت گاو به قیمت 350- -افغانی بفروش میرسد.

@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim