Music

3/Music/post-grid

Sunday, May 12, 2019

کشته شدن مرموز یک جوان در شهر هرات

نیوز ویم - هرات:
یک جوان صبح امروز در منطقه چهار راهی زمانجان شهر هرات با شلیک گلوله کشته شده است.
هرچند برخی منابع از ترور این جوان توسط افراد مسلح گزارش داده اند اما پولیس میگوید که تا کنون نشانه ای از ترور در ساحه مشاهده نشده است.
عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس میگوید که حوالی ساعت 10:30 صبح امروز پولیس اطلاع  پیدا کرد که یک جسد در چهاراهی زمانجان (فوشنجی 9) افتاده است. 
وی افزود تیم بررسی به محل اعزام شده ولی هیچ نوع شواهد و مدارکی که این فرد از سوی کسی بقتل رسیده باشد بدست نیامده و حتی کمره های امنیتی که در محل واقعه موجود می باشد نیز چیزی را به ثبیت نرسانده است.
سخنگوی پولیس میگوید که بررسی های اولیه نشان میدهد که این فرد مسلح بوده و احتمالا توسط سلاح خود، خود کشی کرده است.
@NewsVim