کشف 20 قلم آثار باستانی در هرات

نیوز ویم - هرات:

کشف 20 قلم آثار باستانی از ولسوالی کهسان ولایت هرات.
به گزارش دفتر سخنگوی والی هرات ، این آثار که قدامت تاریخی چند هزار ساله دارد، دریکی ازقریه جات دورافتاده ولسوالی کهسان توسط قریه
دارمحل، هنگام کندن کاری وفعالیت های زراعتی  کشف و سپس باهماهنگی ولسوال کهسان به مقام ولایت انتقال وتحویل مسولان فرهنگی شد.
عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات ضمن قدردانی ازحسن همکاری وفرهنگ پروری این قریه دار، تلاش های مسولان ولسوالی کهسان درجهت حفظ وپاسداشت ارزش های فرهنگی وتاریخی را ارج نهاد.
والی هرات بخاطر بررسی همه جانبه تیم مسلکی وزارت اطلاعات وفرهنگ درساحاتی که این آثار از آن کشف شده است، به مسولان فرهنگی  هدایت لازم داد.
قراراست این آثاربعد از بررسی همه جانبه هیات مسلکی وزارت اطلاعات وفرهنگ به موزیم  ملی تحویل داده شود.
امین الله هفت بلا ولسوال کهسان با قدردانی ازهمکاری مردم این ولسوالی گفت: اداره ولسوالی بخاطر حفظ ونگهداری بناهای تاریخی بگونه جدی تلاش می نماید.
جاوید ضرغام آمر فرهنگ وهنر ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت هرات نیز قدامت تاریخی این آثار را به دوره های اسلامی وقبل ازآن تخمین زد وگفت: قدامت دقیق این آثار بعداز بررسی های باستان شناسایی مشخص میشود.
ولسوالی کهسان ولایت هرات ازجمله ولسوالی های مهم است که دران ساحات زیادی باستانی وآبدات تاریخی وجود دارد.
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim