Music

3/Music/post-grid

Friday, April 19, 2019

دو رویداد خونین ترافیکی در هرات

نیوز ویم - هرات:
در دو حادثه ترافیکی که روز جمعه در مناطق تفریحی شهر هرات بوقوع پیوست دست کم چهار تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند.
در رویداد نخست در پی تصادم دو موتر در مسیر بزگراه هرات-تورغندی در منطقه دشت حوض 4کشته و 2زخمی شدند.
حادثه ناشی از برخورد دو موتر تیزرفتار که
ظاهرا یکی آن از نوع ویشی دست پاکستان است صورت گرفته است.
همچنان در یک واقعه دیگر حوالی ساعت هشت شب در پی واژگون شدن یک موتر تیزرفتار در منطقه تفرجگاه میرداوود هشت تن زخمی شده اند.
طبق گزارش بیمارستان حوزوی هرات در بین مصدومین این رویداد زنان و کودکان نیز شامل اند که وضعیت دو تن از زخمی ها وخیم میباشد.
این رویداد ها  در روز جمعه در حالی رخ داده است که خانواده های زیادی جهت تفریح به دامنه های کوه و مناطق سرسبز در این مسیر ها سفر کرده بودند.
ظاهرا تیزرانی و بی احتیاطی رانندگان باعث این اتفاق بوده است.
@NewsVim