وقوع انفجار در ریاست امنیت ملی هرات

نیوز ویم - هرات:
این انفجار حوالی ساعت چهار عصر امروز جمعه بوقوع پیوسته است.
نوعیت انفجار و تعداد دقیق قربانیان رویداد هنوز هم مشخص نشده است.
برخی ها شمار قربانیان این حادثه را بیشتر از ده تن عنوان میکنند.
 ریاست امنیت ملی هرات با نشر خبرنامه ای
گفته است که یک واسطه نقلیه مشکوک توسط منسوبین این اداره تثبیت شده بود، و تیم تخنیکی برای خنثی سازی مواد انفجاری کوشش می نمودند.
خبرنامه میافزاید که یک قسمت مواد خنثی شده بود اما یک قسمت دیگر متاسفانه انفجار نمود که طی این حادثه سه تن از منسوبین امنیت ملی شهید و دو تن جراحت برداشته اند.
🔶️ در همین حال برخی منابع غیر دولتی میگویند که مواد انفجاری در داخل یک رنجر که قبلا بدست طالبان افتاده بود و اخیرا از نزد طالیان گرفته شده صورت گرفت است.
در تازه ترین اطلاعات رسیده از بیمارستان حوزوی هرات؛  آمار کشته ها پنج تن و زخمی ها چهار تن عنوان شده است.
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim