مرگ پنج دختر جوان در غوریان هرات

نیوز ویم - هرات:
پنج دختر جوان که اعضای یک خانواده اند؛ در اثر بی احتیاطی در رودحانه ولسوالی غوریان غرق شده اند.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که این دختران بین 15 تا 25 سال عمر داشتند و در منطقه برناباد ولسوالی غوریان غرق شده اند.
وی افزود این خانواده جهت تفریح
به غوریان رفته بودند.
قربانیان شامل چهار خواهر و یک برادرزاده شان می باشند.

جریان حادثه از زبان مردم محل :
خواهر اولی برای شستن ظروف کنار رود رفته و داخل آب میافتد. خواهران دیگر نیز یکی بعد دیگری برای نجات او میشتابند ولی همه غرق میشوند.
چون حین نماز جمعه بوده بقیه مردم بعد از یک ساعت آگاه شدند.
در این میان تنها مادر این دختران نجات یافته است.
T.me/newsvim کانال تلگرام نیوز ویم

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim