آغاز کار اسفالت یک جاده به ارزش 7 ملیون افغانی در شهر هرات

نیوز ویم - هرات :
کار آسفالت یک جاده در ناحیه دوازدهم شهر هرات امروز ازسوی مونسه حسن زاده معاون اموراجتماعی وسرپرست مقام ولایت آغازشد.
معاون والی هرات میگوید که جاده جمشیدی ها و محمودی ها قراراست باهزینه هفت میلیون افغانی ازطریق برنامه میثاق شهروندی باهمکاری مردم محل درجریان شش ماه آینده قیرریزی شود.
خانم حسن زاده میگوید که باتکمیل کار قیرریزی این جاده، مشکلات ترانسپورتی نزدیک به ده هزار تن باشنده گان ناحیه دوازدهم که ازین مسیررفت وآمد دارند برطرف میشود.
مونسه حسن زاده معاون امور اجتماعی وسرپرست مقام ولایت ازسهمگیری ومشارکت فعال مردم درین برنامه ابرازقدردانی نمود.
درعین حال سکینه حسینی عضو شورای ولایتی هرات نیز تکمیل کار قیرریزی این جاده را
دربهبود وضعیت زیست محیطی شهروندان مهم خواند وخواهان توجه بیشتر مسولان به امور انکشافی این ناحیه شد.
نادرالله جنیدی وارسی کننده شاروالی هرات میگوید: از روند قیرریزی وزیر سازی این جاده بگونه جدی نظارت خواهد شد.


باید گفت که برنامه میثاق شهروندی ازجمله برنامه های ملی است که درشش ناحیه محروم شهرهرات و برخی از ولسوالی های هرات درحال تطبیق است.
ازطریق این برنامه ده ها طرح عمرانی وانکشافی درمحلات ومناطق محروم دردست اجرا میباشد.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim