Music

3/Music/post-grid

Sunday, April 7, 2019

از قاچاق 40کیلوگرام تریاک به ایران جلوگیری شد

نیوز ویم - نیمروز:
پولیس نیمروز از قاچاق مقدار 40 کیلوگرام تریاک به کشور ایران جلوگیری کرده است.
فرماندهی پولیس نیمروز میگوید که دو تن از قاچاقبران در قریه معصوم آباد شهر زرنج  مرکز این ولایت در حال بارگیری این مقدار مواد مخدر بودند که از سوی پولیس بازداشت شدند.
همچنان گفته شده که از نزد این قاچاقبران یک عراده موتورسایکل که مواد مخدر در آن بارگیری میشده نیز بدست امده است.