Music

3/Music/post-grid

Wednesday, March 20, 2019

بازداشت دو تروریست در شهر فراه

نیوز ویم - فراه: پولیس فراه صبح امروز دو تن از تروریستان که قصد ترور کارمندان دولتی را در  شهر فراه داشتند بازداشت کرده است.
محب الله محب سخنگوی پولیس گفت که این افراد  بر اساس راپور کشفی مشترک توسط پرسونل پولیس ملی وامنیت ملی با یک میل تفنگچه ویک عراده موترسایکل  از قریه چهار باغ مرکز ولایت فراه دستگیر گردیده اند.
@NewsVim