Music

3/Music/post-grid

Tuesday, March 19, 2019

انفجار موتور بمب گذاری شده در هرات

نیوز ویم - هرات:
بر اثر انفجار یکعراده ریکشا در منطقه "محل عمه سکینه" ساحه مشترک بین نواحی نهم و دوازدهم شهر هرات یک تن جان باخته و ۶ تن دیگر زخمی شدند.
عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات میگوید که پولیس تحقیقات خود را در این زمینه آغاز نموده است.
طبق گزارش بیمارستان حوزوی هرات؛ وضعیت دو تن از زخمی ها وخیم است.
@NewsVim