وضعیت بد امنیتی در بالامرغاب بادغیس

نیوز ویم - بادغیس:
در حالیکه از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس خبرهای تکان دهنده ای مبنی بر سقوط چندین پاسگاه امنیتی و جان باختن نزدیک به 10 نیروی دولتی بدست طالبان خبر میرسد؛ از سوی دیگر فرماندهی ارتش ادعا دارد که روز گذشته بیش از 50طالب را در این ولسوالی کشته اند.
منابع غیر موثق از محل میگویند که صد ها طالب در اطراف ولسوالی بالامرغاب تجمع نموده و قصد تصرف این ولسوالی را دارند؛ اما فرماندهی قل اردوی 207ظفر میگوید که طی 24 گذشته در عملیات مشترک نیروهای دولتی درساحات ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس باحمایه آتش توپچی و7 ضربه قوای هوایی بتعداد51 تن ازدهشت افکنان کشته شده اند.
محمد عارف رضایی آمر ارتباطات ستراتیژیک وامورعامه قول اردوی 207ظفر میگوید که
در این عملیات همچنان به تهداد 50 میل اسلحه مختلف النوع تخریب،یک عراده هاموی ویک عراده رنجرکه قبلا براثرعارضه درساحه دشمن باقی مانده بود ازبین برده شده است.

از سوی دیگر برخی منابع مردمی میگویند که نزدیک به 50 تن از نیروهای مرزی افغان که در سرحدات ترکمنستان متواری شده بودند، به دست طالبان اسیر شده اند. اما مقامهای دولتی این خبر را رد نموده و گفته اند که سربازان یاد شده در یک محل امن نگهداری میشوند.
با این حال؛ جمع کثیری از مردم بادغیس طی گردهمائی اعتراضی در مقابل ساختمان ولایت، از حکومت مرکزی خواهان توجه جدی به وضعیت بد امنیتی ولسوالی بالامرغاب شده اند.
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim