Music

3/Music/post-grid

Wednesday, March 13, 2019

ترور سرپرست ریاست فوائد عامه در مرکز شهر فراه

نیوز ویم - فراه:
افراد مسلح صبح امروز انجینر محمد سلیم فراهی سرپرست ریاست فوائد عامه ولایت فراه را در ناحیه اول شهر فراه تیرباران کرده اند.

پولیس گفته است که آقای فراهی از منزل خود به سوی دفتر کارش میرفته که هدف شلیک قرار گرفته است.

تا کنون کسی در پیوند به قضیه بازداشت نشده است.
@NewsVim