انفجار ماین مغناطیسی در بدنه یک موتر 5 تن را زخمی ساخت

نیوز ویم - هرات:
انفجار ماین مغناطیسی در بدنه یک موتر هایلکس در مرکز شهر هرات 5 تن را زخمی کرده است.
عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات گفت که این واقعه حوالی ساعت هفت یک شنبه شب در ساحه سرک 64 متره شهر صورت گرفته است.
داکتران در بیمارستان حوزوی هرات میگویند که تااکنون به تعداد 5 زخمی به شرح ذیل به اتاق عاجل شفاخانه حوزوی هرات  انتقال گردیده اند.
ظاهرا این موتر مربوط یک تن از افراد شناخته شده بنام حاجی حفیظ الله ماروا بوده است و زخمی شدگان نیز از وابستگان او میباشند.
بیمارستان حوزوی هرات اسامی زخمی شده گان این واقعه را قرار ذیل منتشر کرده و گفته است که وضعیت صحی انان خوب است.


۱_سعید ولد غلام حضرت ۲۰ ساله مسکونه جاده صادق ۲۷
۲_سدیس ولد غلام حضرت ۴ساله 
۳_حفیظ الله ولد محمدامین ۲۵ ساله( چوکیدار)
۴_ضیا گل بنت حاجی حفیظ الله ۴۰ ساله 
۵_بی بی گل بنت حاجی احمدشاه ۴۵ ساله 

@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim