توزیع کمک های نقدی دولت به خانواده های سیلاب زده در هرات

نیوز ویم - هرات: اداره محلی هرات امروز برای 64 خانواده متضرر ازسیلاب های اخیر؛ کمک های نقدی را توزیع کرد.
مونسه حسن زاده معاون امور اجتماعی مقام ولایت هرات در محفل توزیع این کمک ها گفت که براساس هدایت مقام ولایت؛ تمام متضررین سیلابهای اخیر،  زیر پوشش کمک های بشر دوستانه قرارمیگیرند.
بگفته مسولان ریاست مبارزه باحوادث طبیعی ازطریق این برنامه درقدم نخست 64 خانواده ازباشنده گان ولسوالی گذره ومرکز شهرهرات کمک های نقدی دریافت کردند.
بگفته این مسولان، به هرخانواده مبلغ سیزده هزار افغانی کمک نقدی توزیع شده است.
سیلاب های کم سابقه درجریان هفته گذشته درولایت هرات ضمن اینکه از مردم قربانی گرفت ؛ همچنان
سبب تخریب ده ها منزل مسکونی ، هزاران جریب زمین زراعتی وباغات درسطح شهر و ولسوالی های ولایت هرات شد.
قرار است برای سایر متضررین این سیلابها نیز کمک های نقدی صورت گیرد.

@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim