پولیس هرات: یک جنایتکار حرفه ای را بازداشت کرده ایم

نیوز ویم- هرات: 
پولیس هرات میگوید که یک جنایتکار و ترورست حرفه ای را بازداشت کرده است.
جنرال امین الله امرخیل فرمانده پولیس هرات گفت که این فرد برکت الله نام داشته و یکی از جنایتکاران حرفوی و سرکروپ سارقین است.

برکت الله در ویدیو کلیپ اعترافات خود که از سوی پولیس به دسترس نیوز ویم قرار گرفته است؛  خود را یکتن از افراد ملا حیدر ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی کهسان؛ و عضو گر وه ملا حسن قوماندان طالبان درولسوالی پشتون زرغون معرفی میکند.
او میگوید که به دستور داشته تا اعمال ترورستی انجام دهد و اعتراف میکند که بر ناموس مردم نیز تجاوز کرده است.
پولیس این فرد را از ولسوالی پشتون زرغون بازداشت کرده است. NewsVim@

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim