Music

3/Music/post-grid

Saturday, February 23, 2019

ترور یک سرباز پولیس در شهر هرات

نیوز ویم - هرات:
افراد مسلح صبح روز شنبه در ساحه شیدائی شهر هرات، یک سرباز پولیس را کشته و یکتن دیگر را زخمی نمودند.

جنرال امین الله امرخیل فرمانده پولیس هرات گفت که ترورستان دو تن بودند و در نتیجه تیراندازی پولیس یکتن شان زخمی و بازداشت شده است.

ظاهرا ترورست دومی با اسلحه دست داشته اش موفق به فرار شده است؛ و فقط دو عدد شاجور با مقداری گلوله بدست پولیس افتاده است.

پولیس میگوید که ترورست بازداشت شده دانشجوی علوم اسلامی دانشگاه خصوصی غیاثیه میباشد. @NewsVim