Music

3/Music/post-grid

Tuesday, February 19, 2019

بازداشت یک عضو استخباراتی طالبان از مزکر شهر فراه

نیوز ویم - فراه: پولیس فراه از بازداشت یک عضو استخباراتی طالبان در این ولایت خبر داد.
محب الله محب سخنگوی قرماندهی پولیس فراه به نیوز ویم گفت که این فرد صدام نام دارد و باشنده قریه کنسک ولسوالی بالابلوک فراه میباشد.
وی افزود که صدام یکی از اعضای جاسوسی طالبان است که بیشترین اطلاعات را به مخالفین دولت انتقال میداده است.
صدام شب گذشته از قریه گرجی واقع در مرکز شهر فراه بازداشت شده و در تحقیقات ابتدائی به جرم خویش اعتراف کرده است.
@NewsVim