بازداشت دو فروشندهء آثار باستانی درهرات

bastani
نیوزویم- هرات: پنجشنبه 12دلو1396 / 01فبروری2018
پولیس هرات دو تن را به ظن فروش آثار باستانی و حمل سلاح بازداشت کرده است.
عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات میگوید که این دو تن باشندگان اصلی ناحیه دوازدهم شهر هرات می باشند که روز گذشته توسط پرسونل آمریت کنترل منطقوی مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قوماندانی امنیه هرات از ناحیه پنجم شهر هرات بازداشت شده اند.
وی افزود که از نزد این افراد یک میل تفنگچه میکاروف و مقداری آثار باستانی گران قیمت بدست نیروهای امنیتی افتاده است.
افراد بازداشت شده برای تحقیقات بیشتر در این زمینه تحت نظارت پولیس قرار دارند.
@newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim